Политика за поверителност

 • Въведение

  Ние сме Център за лазерни технологии ООД, ЕИК 825360551, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе 8 А, телефон за връзка 032 673509.

  Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да ви информираме как събираме и използваме вашите лични данни чрез нашия уебсайт.

 • Събиране на лични данни

  Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

  1. информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
  2. информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
  3. информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
  4. информация, която въвеждате, когато ни изпращате запитване – името ви, телефонен номер, имейл адрес и друга информация свързана със запитването;
  5. информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
  6. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
  7. всяка друга лична информация, която ни изпращате.

  Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това и за обработката на тази лична информация в съответствие с политиката ни.

 • Използване на личните данни

  Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в този документ или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

  1. предоставяме услугите, които сте заявили, включително да обработваме поръчките ви и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас;
  2. предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили;
  3. отговаряме на запитвания и да ви предоставяме информация, която сте
   поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във
   връзка с ваши запитвания;
  4. използваме ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Google AdWords;
  5. търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти/обучения;
  6. правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;
  7. осигурим запазване на ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни;
  8. ви информираме за промени в политиката за поверителност или услугите ни.

  Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

 • Оповестяване на лични данни

  Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в този документ.

  Може да оповестим личната ви информация:

  1. до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
  2. във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
  3. за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
  4. на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

  Освен в случаите, посочени в този документ, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

 • Международни трансфери на данни

  Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати.

 • Запазване на личните данни

  Този раздел излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени за да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

  1. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.
  2. Въпреки другите разпоредби в тази секция, ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни: 
   • до степента, в която законът изисква от нас;
   • ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
   • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).
 • Защита на личните ви данни

  За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

  Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

  С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

  Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

 • Изменения

  Може да актуализираме тази политика, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на политиката. Може да ви известим за промените, като ви изпратим имейл.

 • Вашите права

  Можете да изискате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:

  1. Снабдяването с подходящи доказателства за вашата самоличност. За тази цел обикновено приемаме копие на официален документ за самоличност, заверено от нотариус.

  Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.

  По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация за маркетингови цели.

Запитване

Опишете подробно нужните ви детайли, включително: материал, дебелина, брой и срок за изпълнение. По възможност прикачете чертеж за да изготвим бърза и точна оферта.

Добави файла

Добави файловете

илиДобавете до 10 файла в един от следните формати: DXF, DWG, AI, EPS, STEP, SolidWorks, PDF, JPEG, PNG. Или в архив: ZIP, RAR. Общият размер не трабва да надвишава 20MB.