032 67 35 09 English

На 4.11.2021 г. „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД сключи Aдминистративен договор № BG16RFOP002-2.089-3472 с УО за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа
[ … ]

12 ноември 2021

„ЦЛТ” ООД ИНФОРМИРА, ЧЕ НА 20.02.2017 Г. ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД, ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.001-0031-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
В резултат от изпълнение на проекта, „ЦЛТ” ООД закупи високотехнологично оборудване – Машина за лазерно рязане
[ … ]

20 февруари 2017
?
Имате въпроси?

Изпратете ни запитване и ще се свържем с вас в най‑кратки срокове.