032 67 35 09 English

На 4.11.2021 г. „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД сключи Aдминистративен договор № BG16RFOP002-2.089-3472 с УО за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа
[ … ]

12 ноември 2021
?
Имате въпроси?

Изпратете ни запитване и ще се свържем с вас в най‑кратки срокове.