032 67 35 09 English
This is single

„ЦЛТ” ООД ИНФОРМИРА, ЧЕ НА 20.02.2017 Г. ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД, ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.001-0031-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

В резултат от изпълнение на проекта, „ЦЛТ” ООД закупи високотехнологично оборудване – Машина за лазерно рязане с фибро-лазер,  марка Bystronic, модел BySprint Fiber 3015, на стойност 529 000.00 евро без ДДС, по Договор с избрания доставчик, равностойни на 1 034 634.07  лева, от които 724 243.85 лева БФП.

Закупеното оборудване е доставено, монтирано и пуснато в експлоатация в производствения цех на предприятието, извършено е окончателно плащане към доставчика.

С въвеждане на новата технология в работен режим, „ЦЛТ” ООД  ще подобри целия производствения процес в предприятието.

Ще изгради капацитет за прилагане на иновативните процеси за рязане на метали, осигуряващи екологосъобразна и ресурсноефективна  производствена дейност;

Ще завърши комплексната модернизация с автоматизирани операционни процеси на производствените звена, гарантиращи висока продуктивност, разширяване на производствените мощности, увеличаване на произвежданите обеми, обогатяване на продуктовата листа, намаляване себестойността на детайлите, изрязани с новата лазерна технология;

Новото оборудване, с иновативните си технически и функционални характеристики, ще даде възможност на „ЦЛТ” ООД  за изпълнение на големи поръчки, с висока степен на сложност и в кратки срокове; производство на нови продукти в голямо разнообразяване на асортимента; навлизане в нови пазари с експортна ориентираност и до по-добро пазарно позициониране; предоставяне на нови услуги за лазерно рязане на цветни метали със специфични дебелини за външни фирми.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function the_field() in /home/cltbgseq/public_html/wp-content/themes/CLTtheme/single.php:11 Stack trace: #0 /home/cltbgseq/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/cltbgseq/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/cltbgseq/...') #2 /home/cltbgseq/public_html/index.php(17): require('/home/cltbgseq/...') #3 {main} thrown in /home/cltbgseq/public_html/wp-content/themes/CLTtheme/single.php on line 11