032 67 35 09 English
This is single

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.001-0031-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 20.06.2016 г. „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0031-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-2.001: Подобряване на производствения капацитет в МСП, Инвестиционен приоритет 2.2.: Капацитет за растеж на МСП, Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет в „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД.
Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца. Проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключва на 20.12. 2017 г. Проектът е на стойност 1 050 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ в размер на 70% – 735 000 лева, се осигурява чрез средства от Европейския съюз; от тях 624 750 лева от ЕФРР и 110 250 лева национално финансиране.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар. Проектът, с оглед специфичните цели предвижда повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез внедряване на технологии за подобряване производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност.

Предвидените инвестиции в настоящия проект: Машина за лазерно рязане с фибро-лазер, 1 брой, представляват етап от последователното изпълнение на фирмената стратегия за развитие, като допълват и надграждат реализираните инвестиционни проекти през последните години. Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет. Чрез инвестиционната подкрепа ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще се установи устойчиво управление на ресурсите; ще се увеличи делът на новите изделия за предприятието, ще се създадат условия за производство на цялостен завършен продукт, с високо постоянно и гарантирано качество и функционални предимства, за който има растящо търсене. Ще се намали себестойността на продукцията; ще се увеличат приходите от продажби, ще се отворят перспективни възможности за нарастване на експорта, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалния капацитет на персонала. По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за постигането на стратегическите цели на организацията.

 


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function the_field() in /home/cltbgseq/public_html/wp-content/themes/CLTtheme/single.php:11 Stack trace: #0 /home/cltbgseq/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/cltbgseq/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/cltbgseq/...') #2 /home/cltbgseq/public_html/index.php(17): require('/home/cltbgseq/...') #3 {main} thrown in /home/cltbgseq/public_html/wp-content/themes/CLTtheme/single.php on line 11