032 67 35 09 English

Производствена база Пловдив
Кукленско шосе 8A
Пловдив, 4004

Телефони:
032 67 35 09;
0885 145288 / 0888 094744 – срокове на поръчки – Коста Шкодров;
0879 162531 – експедиция на готова продукция – Йордан Станков;
0888 298455 – прием на поръчки – Юмер Ахмед;
0888 065422 – прием на поръчки – Николай Пройчев;
0885 814926 – главен счетоводител – Весела Манолова;
0888 270068 – Управител – Иван Маринов;
0889 306696 – Управител – Живко Христов.

Запитване
    За изработка на детайл или изделие в полето "Заявка" определете нужния материал, неговата дебелина, брой детайли, желан срок за изпълнение и други изисквания.