Обявления

  • 12 ноември 2021

    На 4.11.2021 г. „ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД сключи Aдминистративен договор № BG16RFOP002-2.089-3472 с УО за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

    Европейската помощ ще спомогне да се осигури оборотен капитал за бизнеса на фирмата за покриване на текущите нужди, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция. Посредством отпуснатата безвъзмездна помощ по процедурата, „Център за лазерни технологии“ ООД, ще получи възможност за възстановяване и подкрепа за преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на предприятието, ще компенсира спада в оборотите, ще преодолее ликвидната криза и ще постигне стабилност на работните места. Всичко това ще доведе до постигане на положителен ефект в устойчивото развитие на фирмата с потенциал за развитие.

Запитване

Опишете подробно нужните ви детайли, включително: материал, дебелина, брой и срок за изпълнение. По възможност прикачете чертеж за да изготвим бърза и точна оферта.

DXF, DWG, AI, EPS, STEP, SolidWorks